جزئیات خبر


با حکم مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی؛

مدیرعامل جدید شرکت کاشی سنتی قدس رضوی منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت کاشی سنتی قدس رضوی منصوب شد
1396/10/11

با حکم مهندس محمد رضا عطارزاده؛ مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی، کمیل ضرابی گل ختمی به عنوان مدیرعامل شرکت کاشی سنتی قدس رضوی منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی، در این حکم آمده است: «با توجه به اختیارات بند 10-14 اساسنامه موسسه سازمان اقتصادی رضوی و نظر به تعهد و تخصص مفید جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره شرکت کاشی سنتی قدس رضوی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل منصوب می شوید.
شایسته است ضمن هماهنگی کامل با سازمان اقتصادی رضوی و تعامل کامل با بقیه اعشاء در راستای اساسنامه شرکت و وفق قانون تجارت امور محوله را پیگیری نمائید».
399-96

نظر شما