درباره گروه عمران

در این هلدینگ تعداد 8 شرکت و مؤسسه فعالیت دارند که در زمینه های مختلف عمرانی و ساختمانی، طراحی پروژه های مختلف و ... در سطح ملی و بین المللی ارائه خدمت می نمایند. در سابقه فعالیت این گروه بدلیل سرمایه گذاری های انجام شده و هم افزایی موجود بین شرکت ها و مؤسسات گروه، اجرای پروژه های متعدد و بزرگ ملی وجود دارد. از جمله مهمترین پروژه های این هلدینگ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- ساخت انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، شهرسازی و شهرک سازی.
- انجام پروژه های عمرانی زیربنایی راه، راه آهن، آزاد راه، خطوط انتقال نفت، گاز و آب.
- سدسازی، اجرای طرح های انتقال آب، احداث کانال و سازه های آبی، اجرای بندهای انحرافی بتنی و خاکی، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های آبیاری تحت فشار.
- مدیریت طرح، بررسی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ها و ابنیه تاریخی و مذهبی، طراحی پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی.
- تولید انواع مصنوعات چوبی و اجرای کارهای چوبی هنری.
- تولید انواع کاشی های سنتی

اخبار گروه عمران

خدمات و محصولات تولیدی گروه عمران
شرکت ها و مؤسسات گروه عمران
ارتباط با ما